banner5951x3


Österbottens fastighetsförening


Österbottens Fastighetsförening rf är medlem i Finlands Fastighetsförbund och intresseorganisation för husbolagen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Föreningen erbjuder sina medlemshus utbildning samt juridisk rådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, teknisk rådgivning, energirådgivning, rådgivning gällande arbetsförhållanden samt medlemsförmåner och en fortgående prenumeration på Suomen Kiinteistölehti.

Bostads- och fastighetsaktiebolag samt hyresvärdar kan bli medlemmar i föreningen. Utbildningar ordnas i Vasa och Karleby.

Österbottens Fastighetsförening har redan mer än 530 medlemmar. I medlemsfastigheterna bor sammanlagt över 20 000 invånare.

Medlem i föreningen blir man genom att lämna in uppgifterna som begärs under punkten Bli medlem och genom att betala medlemsavgiften. Våra förmånliga medlemsavgifter har graderats enligt byggnadsvolym. Ett medelstort husbolag på 5 000 m3 betalar bara cirka 270 € per år i medlemsavgift.


Ta kontakt för att få veta mera!

Verksamhetsledare Arto Saarikoski
tfn (06) 312 2859
GSM 040 545 5949