press

På den här sidan kan du läsa Österbottens Fastighetsförenings tidigare pressmeddelanden. Föreningen strävar efter att påverka genom att väcka allmän debatt om olika teman som är viktiga ur medlemmarnas synvinkel.

Du får fram artiklarna genom att klicka på önskat publiceringsår i menyn.

Pressmeddelandena får fritt publiceras och citeras.