MEDLEMSNÖJDHETSENKÄT

Finlands Fastighetsförbund gjorde våren 2015 en medlemsnöjdhetsenkät bland medlemmarna i alla fastighetsföreningar. Österbottens Fastighetsförenings medlemmar bedömde de tjänster som de har tillgång till enligt följande:


Medlemmarna bedömde de tjänster som de har tillgång till med vitsorden 1 – 7:
7 = mycket nöjd
1 = mycket missnöjd

Vitsord som gavs servicen:

Rådgivningsservice

5,5

Utbildning

5,5

Information

5,4

Suomen Kiinteistölehti

5,6

Lokal intressebevakning

5,4

Riksomfattande intressebevakning

5,3

Taloyhtio.net

5,0