TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015


YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ

Mennyt vuosi oli yhdistykselle menestyksekäs sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Jäsenmäärä kasvoi jo 21. vuotta peräkkäin. Varainhankinnan edistyminen ja ylijäämäinen tilinpäätös toivat jälleen tavoitetta toisen toimihenkilön palkkaamisesta yhtä askelta lähemmäksi.


 YHDISTYSTOIMINTA

Tiedotus
Suomen Kiinteistölehti ilmestyi vuoden aikana 10 kertaa ja se sisältyi yhdistyksen jäsenmaksuun (poikkeuksena vuokranantajajäsenet). Kaikille jäsenille lähetettiin lisäksi kolme jäsentiedotetta. Yhdistys koosti itse tiedotteen Kiinteistöliiton aineistosta ja liitti tiedotteeseen lehtileikkeitä sekä muutamia paikallissivuja suomeksi ja ruotsiksi.

Yhdistys esiintyi vuoden aikana viisi kertaa Vaasan alueen medioissa. Aiheina olivat liukastumisvastuut, asumiskustannukset ja jätehuollon kalleus.

Yhdistyksen oma lehti Vaasan Kiinteistötuuli ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Lehden kustantamisesta huolehti yhdistyksen oma tytäryhtiö Oy VKY-Palvelu Ab. Kiinteistötuuli on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen tavaramerkiksi. Lehti jaettiin Vaasan ja Sepänkylän kaikkiin muihin kotitalouksiin paitsi Vähäänkyröön (levikki noin 31.000 kpl) ja se sai myönteisen vastaanoton.

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteista www.pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi ja www.osterbottensfastighetsforening.fi. Sivujen keskiössä ovat yhdistyksen ja sen tytäryhtiön myymät tuotteet ja palvelut. Sivuilta löytyy myös perustietoa yhdistyksen palveluista, runsaasti kuvia ja videoita sekä Kiinteistöliiton päivittämät tuoreet uutiset.

 


 Neuvonta

Yhdistyksen toiminnanjohtaja antoi päivittäistä puhelinneuvontaa. Neuvonnan kysyntä pysyi vilkkaana koko vuoden. Lakineuvonnan pääpaino oli kunnossapitovastuiden jaossa ja osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteissa. Työsuhdeneuvonta keskittyi lähinnä talonmiesten palkankorotuksiin ja työsuhteiden päättämiseen.

Jäsenistön käytössä oli myös Kiinteistöliiton lakineuvonta, energianeuvonta ja talousja veroneuvonta, Kiinteistötyönantajat ry:n työsuhdeneuvonta, asianajaja Vesa Niinikankaan lakineuvonta ja rakennusinsinööri Ilkka Yliahon tekninen neuvonta.


 Koulutustoiminta

Yhdistys järjesti jäsenilleen Vaasassa seuraavat koulutustilaisuudet:
• 3.2.2015 Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, autopaikkojen jako ym.
• 19.3.2015 Putkisto-ongelmien ratkaisut, tuottajavastuun laajentuminen ym.
• 28.4.2015 Osakkaan vahingonkorvausvastuu, kuntoarviot ym.
• 29.10.2015 Talousarvio-ohjeet, kattojen kuntokartoitus, poistoilmapumput ym.

Yhdistyksen jäsenilleen järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistui Vaasassa 285
henkilöä.

Yhdistys järjesti Vaasassa myös yhden ammatti-isännöitsijöille suunnatun koulutus-
tilaisuuden:

• 3.2.2015 Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, autopaikkojen jako ym. (24 osallistujaa).

Kokkolassa yhdistys järjesti kaksi jäsenille ilmaista ja muille maksullista koulutusti-
laisuutta:
• 5.3.2015 Taloyhtiön kokoustekniikkakurssi (21 osallistujaa).
• 25.11.2015 Pysäköinninvalvonta, autopaikkojen jako ym. (21 osallistujaa).


 Työsuhdeasiat

Kiinteistöalalla oli voimassa kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, joka kattaa ajanjakson 1.5.2014 – 31.1.2017. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskee 1.12.2013 – 31.1.2017 voimassaoleva työehtosopimus.


 Jäsenhankinta

Vuoden 2015 alkaessa yhdistyksen jäsenmäärä oli 500. Vuoden lopussa jäseniä oli 517, joten jäsenmäärän nettolisäys oli 17 jäsentä. Jäsenhankinta onnistui parhaiten Vaasassa ja Kokkolassa. Jäsenmäärän kasvattamista edesauttoivat yhdistyksen neuvottelemat jäsenalennukset. Yritysmaailman kannatusjäsenten lukumäärä säilytettiin ennallaan 16:ssa.


 Sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.6.2015. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät kokousasiat.


 HALLITUS


Yhdistyksen vuosikokous päätti pudottaa hallituksen jäsenten lukumäärän 11:stä 9:ään. Hallituksessa erovuorossa olleet yksikön johtaja Bjarne Dahlback, kiinteistöpäällikkö Göran Bergström ja rakennuslakimies Hannu Kuokkanen luopuivat paikoista omasta tahdostaan. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin kustannuslaskija Lassi Norrena. Hallitukseen kuuluivat koko vuoden myös kenttäpäällikkö Jukka Kalliola, isännöitsijä Juha Hissa, toimitusjohtaja Birgit Mäkinen, suunnittelija Alpo Aronen, työnjohtaja Matti Leppälä, isännöitsijä Maija Mäkinen ja toimitusjohtaja Timo Sairo. Pankinjohtaja Jarmo Ilmonen kuului hallitukseen reilut kuusi vuotta aina 7.8.2015 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi alkuvuoden yksikön johtaja Bjarne Dahlback ja hallituksen järjestäytymiskokouksesta lähtien kenttäpäällikkö Jukka Kalliola. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.


 TILINTARKASTAJA

Tilintarkastajana jatkoi KHT Anders Björk ja varatilintarkastajana Tilintarkastustoimisto Ernst & Youngin edustaja.


 YHDISTYKSEN TOIMISTO

Yhdistyksen toimiston yhteystiedot olivat:
Hovioikeudenpuistikko 23 C (PL 385), 65100 VAASA
puh. (06) 312 2859 / 040 545 5949
arto.saarikoski@pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi
arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi

- Jäsenpalvelua hoiti yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski.
- Toiminnanjohtaja oli tavoitettavissa maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.00.
- Toimistossa myytiin Kiinteistöalan Kustannuksen kaikkia painotuotteita.


 EDUSTUKSET

Yhdistyksen hallituksen jäsen Birgit Mäkinen jatkoi Suomen Kiinteistöliiton vuokratalovaliokunnan jäsenenä.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski jatkoi Kiinteistöliiton järjestötoimikunnan jäsenenä.

Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käytti yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksessa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Yhdistys voi koska tahansa perua myöntämänsä valtakirjan.

Vaasan Veden 14-jäsenisen asiakas- ja yhteistyöfoorumin puheenjohtajana on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski ja foorumin jäseninä yhdistyksen hallituksen jäsenet Maija Mäkinen ja Birgit Mäkinen.

Bjarne Dahlback toimi alkuvuoden yhdistyksen edustajana Vaasan kaupungin hissityöryhmässä. Syksystä lähtien hänet korvasi yhdistyksen hallituksen jäsen Maija Mäkinen. Kaupungin hissityöryhmä avustaa taloyhtiöitä hissiprojekteissa.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski kuuluu As Oy Vaasan Aallonharja 2:n hallitukseen. Yhdistys omistaa yhtiössä yhden sijoitusasunnon.

 


 YHTEISTYÖ

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon. Liitto on monine tukitoimineen ollut yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani toimintavuoden aikana.

Toiminnanjohtajien tasolla jatkui niin sanottu Ydin-Suomen yhdistysten (Vaasa, Keski-Suomi, Pohjois-Suomi, Päijät-Häme ja Itä-Suomi) yhteistyö. Toiminnan ideana on keskenään suunnilleen samankokoisten yhdistysten yhteinen ideointi yhdistysten kehittämiseksi. Vuoden aikana ei kuitenkaan kokoonnuttu.


 TOIMINNAN ARVIOINTI

Toiminnan merkittävimpiä tavoitteita olivat jäsenkunnan nopea ja tehokas neuvonta, laadukas koulutus Vaasassa ja Kokkolassa, paikallinen ja alueellinen edunvalvonta, monipuolinen tiedottaminen, yhdistyksen tunnettavuuden lisääminen, yhdistyksen oman liitteen toteuttaminen osana keskipohjalaista sanomalehteä, toiminnanjohtajan kouluttaminen, jäsenalennusten tarjoaminen, jäsenistön lukumäärän kasvattaminen ja varainhankinnan kehittäminen.

Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. Neuvonta oli monipuolista, koulutustilaisuudet olivat suosittuja, jäsenalennukset otettiin käyttöön laajasti, medianäkyvyys oli hyvää, kotisivut edistivät myyntiä, jäsenmäärä kasvoi hyvin, yhdistyksen ja Yrjö Somerharjun rahaston sijoitusasunnot tuottivat mukavasti ja tilikauden ylijäämä oli hyvä.


 YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen talous perustui toimintavuoden aikana vuosikokouksen vahvistamaan talousarvioon. Kaikkia jäsenmaksuja korotettiin 2,0 prosentilla, koska yhdistyksen menojen uskottiin nousevan saman verran. Taloyhtiöiden jäsenmaksut perustuivat jäsenkiinteistöjen tilavuuteen ja vuokranantajien jäsenmaksut vuokralla olevien huoneistojen lukumäärään. Tuloslaskelma osoittaa 41 589,19 €:n ylijäämää.


Vaasassa 20.5.2016

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry
Österbottens Fastighetsförening rf
Hallitus