banner8951x299

BLI MEDLEM I Österbottens Fastighetsförening

 

ETT MEDLEMSKAP LÖNAR SIG!

Österbottens Fastighetsförenings medlemsavgift är förmånlig och medlemskapet ger trygghet åt fastighetens ägare. Den bästa branschexpertisen står till förfogande och hjälpen finns även gällande krångliga ärenden på ett telefonsamtals avstånd. Anslut dig till ett gott sällskap – ansvarskännande fastighetsinnehavare!

 

Husbolaget kan ansluta sig som medlem eller begära tilläggsuppgifter på den här blanketten.