utbildning

Föreningen ordnar utbildning i Vasa fem gånger per år och i Karleby två gånger per år. I utbildningarna kan medlemshusens styrelsemedlemmar och disponenter samt föreningens hyresvärdsmedlemmar delta. Utbildningsteman kan vara allt från husbolagsjuridik till ekonomi och underhåll.