TElefonrådgivning

Medlemshusens styrelsemedlemmar och disponenter erbjuds av föreningen, Fastighetsförbundet och deras samarbetspartner juridisk rådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, teknisk rådgivning, energirådgivning och rådgivning gällande arbetsförhållanden i ärenden som gäller husbolaget. Föreningens hyresvärdsmedlemmar får juridisk rådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, teknisk rådgivning och energirådgivning i ärenden som gäller uthyrning.