SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

En av medlemshuset vald kontaktperson (vanligen styrelsens ordförande) får en fortgående prenumeration på Suomen Kiinteistölehti (10 nummer per år). Föreningen önskar att tidningen kan cirkulera, så att också de andra styrelsemedlemmarna får läsa den. Tidningen presenterar färska undersökningsresultat och informerar om underhåll i husbolag samt tolkning av lagparagrafer. Tidningen ingår inte i medlemsavgiften för föreningens hyresvärdsmedlemmar, men dessa kan om de så önskar prenumerera på tidningen till självkostnadspris.